امیر کشانی

رییس شورای عالی جوانان اتاق بازرگانی استان اصفهان

تاریخ تولد :1357

میزان تحصیلات : کارشناسی ارشد مدیریت اجرائی 

رزومه و سوابق اجرایی

-آغاز بکار در بخش تولید از 18 سالگی در شرکت صنایع بسته بندی اصفهان ( 1377-1375 )
-مدیر عامل شرکت صنایع لمینت و بسته بندی نفیس کارآفرین ( 1388-1384 )
-مدیر عامل مجتمع چاپ و بسته بندی نفیس ماتریس برای اولین بار صادرات محصولات چاپ به اروپا و کشورهای همسایه
– مدیر مسئول پرتیراژترین دانشجوئی کشو ر ( 1377 )
-دبیر کل اتحادیه تشکل های دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی در بین 25هزار عضو ( 1381-1380 )
– عضو موسس ورئیس کمیته جوانان اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی اصفهان ( از سال تأسیس 1391 تاکنون )
-رئیس گروه مدیران جوان انجمن مدیران صنایع اصفهان 1388 تاکنون
– عضو اتاق بازرگانی ایران ـ آلمان (  1388 تاکنون )
– عضو هیأت امنای خیریه حضرت امام حسین (ع) ویژه بیماران شکاف لب و کام ( 1390 تاکنون )

امیر کشانی در مطبوعات

امیر کشانی در شبکه های اجتماعی